Vernatting percelen voor verbetering biotoop

s 4d6f19f5698a97a026ad10c55148fc3e

In opdracht van Overijssels Landschap. Vernatting percelen om biotoop voor weidevogels te verbeteren.