Onderhoud bermen en watergangen

s d93842ed91a21721f3458ef403dd68a6
3df8c0c1c44feb09047b5222366f0a3f4ff886457260d42ed4a2b34b70a899489a05ffdcfac612756825382693a44ed5b3c5653ff1a0e33d7d07ee39776ce3f4eed4ac6b9b681eae70dd2188f9102211

Lopend project in opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Voor het jaar 2013 hebben wij het onderhoud aangenomen van de bermen en watergangen in Zwartewaterland (Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis). De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit klepelen van de bermen, vijver en brede watergangen opschonen met een maai-boot en het maai-korven van de watergangen.

3df8c0c1c44feb09047b5222366f0a3f
9a05ffdcfac612756825382693a44ed5
b3c5653ff1a0e33d7d07ee39776ce3f4
eed4ac6b9b681eae70dd2188f9102211