Herstel oevers Noorddiep

s 0298b20e347f2a47eb83a02cbf90461e

Langs de Frieseweg te Kampen ligt de waterloop het Noorddiep dat in eigendom is van de Gemeente Kampen en beheer wordt door De Stadserven. De oevers van het Noorddiep worden over een lengte van circa 4 km vrijgemaakt van begroeiing en verstevigt met een nieuwe wal-beschoeiing. De werkzaamheden voeren wij uit in onderaanneming van Loon en Grondverzetbedrijf J. en M. ten Hove uit Kamperveen.

4437a329f46b8e86e776440aae45e53f
7a41157f4234e4e1975d7ec2cd168df5
311a5c7e6709506a239275055227d1d8