Her-profileren 10 km watergang

s 3c868c9606af314599a482db7be1e3b5

Lopend project in opdracht van Provincie Drenthe. Verwijderen ondieptes her-profileren circa. 10 km watergang.

Het werk is gelegen in Bargercompascuum tot Ter Apel. Het is een onderdeel van de nieuwe vaarverbinding Erica – Ter Apel
Het werk bestaat uit hoofdzaak:

– voorbereidende werkzaamheden
– verwijderen van begroeiing op het onderwatertalud
– profileren en opschonen van onderwatertaluds
– verwijderen verondiepingen en profileren bodem bij afmeervoorzieningen
– verwijderen van verondiepingen in de vaarweg
– saneren van het traject munnikenmoer
– verwijderen van grof vuil
– vervoeren van vrijkomende grond, zand en sediment
– verrichten van bijkomende werkzaamheden

e021394f3c8372b4321020a12f573f89
fed71562eab768d6181321e79b521329
fce6c67c1bf0102da0ef485f8447f58d
67e87fedd87ac308b5f27a9469e3d4c6
226de679b3ca7ca2c8102cc90fab96d4
aeba79a0afd2185a105edfb122e1f81e
6e49dc8f73f1886899fbb0b5c9f1bfeb