Baggerwerk Vaarweg A20, gedeelte Heafeart

De Heafeart is over een traject van 8,5 km gebaggerd. Het werk betrof een UAV-gc contract dat wij middels een EMVI aanbesteding hebben gewonnen.

De Vaarweg dient weer te voldoen aan de eisen in de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Dat houdt in dat er gebaggerd moet worden op 1,90 m – streefpeil over ca. 5,1 km en op 1,50 m – streefpeil over ca. 3,5 km.

De vervuilde baggerspecie is afgevoerd naar het stort en de schone bagger is toegepast op weilanden ten behoeven van ophoging van deze percelen en om de afwatering van de weilanden te verbeteren. Het grootste deel van werk is uitgevoerd met cutterzuiger en de vervuilde bagger is ontgraven met een kraan op ponton.

Baggeren is uitvoering 2015 en verwerking baggerspecie in 2016.

Opdrachtgever Provincie Fryslân

image2 (4)