Baggeren bassin AVEBE

s 40932d84e4db95d25fc9ce113fedf197
330f7737ef5b3fd24c12d191774605e3

Wij hebben opdracht gekregen van de AVEBE U.A. om het verwijderen van slib uit een van de bassins. De werkzaamheden worden uitgevoerd met de cutterzuiger.

330f7737ef5b3fd24c12d191774605e3