Aanleg retentievijver

s 37493264cbb2d5a4e68969784b6fcc01

In opdracht voor de Gemeente Wierden heeft Aannemingsbedrijf Zielman een retentievijver aangelegd. De retentievijver ligt in het nieuwbouw plan Zuidbroek.

Het werk bestaat uit:

– Het plaatsen van tijdelijke afrastering
– Het ontgraven van grond
– Het maken van natuurlijk talud
– Aanleggen van riool en duikers
– Het vervoeren en in depot verwerken van zand en grond
– Het inzaaien en herstellen van rijsporen