Aanleg duurzame oevers oostelijk Flevoland.

s

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland gaan wij dit jaar ca. 30 km beschoeiing vervangen en natuurvriendelijke oevers aanleggen.De totale hoeveelheid grondverzet bedraagt ca. 60.000 m3. De werkzaamheden vinden plaats in de omgeving Dronten, Biddinghuizen en Zeewolde. De vrijkomende klei wordt grotendeels gebruikt op ander werken van ons zoals het project Verbetering Regionale Keringen Drenthe te Coevorden.